Runsten L1988:2627 i Holmby ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1988:2627 i Holmby
Foto av Runsten L1988:2627 i Holmby
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, gnejs, 1,85 m h, 0,45-0,8 m br (SS√Ė-NNV) och 0,3-0,5 m tj. P√• stenens S sida finns runor huggna i en 1,6 m h b√∂jd slinga. Runh√∂jd, 0,7- 0,11 m. Runorna ifyllda med r√∂tt. 4 m S√Ė om runstenen finns en upplysningstavla med texten: "√Ėstra G√•rdst√•nga - Runstenen omtalas av Skenvig omkring 1627, av Worm 1643 samt av Wadbeck 1667. - Den stod ursprungligen i V√§sterv√•ng i en krets av resta stenar. Flyttades omkring √•r 1597 till en g√•rd i nuvarande √Ė G√•rdst by samt p√• 1830-talet till Flyinge Kungsg√•rds park. - √Öterb√∂rdades √•r 1947. - Stenen stammar fr√•n vikingatiden (800-1050 e. Kr.). Runtexten lyder: "thulfr : uk : ulfr . risthu : stina : thise : ufter : asmut : liba : felga : sin". Tolkning: "Tholv och Ulv reste dessa stenar efter sin kamrat Asmund Lippe". Enligt inventeringen 1970; ATA dnr 3244/1947; ATA dnr 5113/1947; ATA dnr 2706/1948. I inventeringen 1970 ben√§mnes runstenen Tues sten, vilket torde vara ett missf√∂rst√•nd. I ATA dnr 5113/1947 anv√§ndes namnet p√• en rest sten, d√• bel√§gen ca 1 km V om Flyinge samh√§lle. Denna √§r troligen identisk med RA√Ą-nr Holmby 7:1. Den f√∂rmodas ha ing√•tt i den stenkrets som omn√§mnes i samband med runstenen (RA√Ą-nr Holmby 1:2),och vars tidigare placering p√• den s.k. V√§sterv√•ng tros vara den ursprungliga platsen f√∂r s√•v√§l runstenen som stenkretsen."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Holmby socken i Eslöv kommun (Skåne län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flackt parti i sandjord. Mindre parkanläggning."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"10 m √ĖN√Ė om boningshus SV h√∂rn och 5 m N om landsv√§g (√Ė-V)."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 55.753196
Longitud: 13.359199
Lämnings-ID: L1988:2627
Riksantikvarieämbetets ID: Holmby 1:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Skåne
Kommun: Eslöv
Socken: Holmby
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/31d811dc-9ab0-46f5-b3c2-c0adc5f371cf