Runristning DR320, L1988:3746 i Örtofta
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Marteinn mik gerði. "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runinskription på dopfunt. Texten tolkas: MARTIN MIKIARDI - MARTIN (eller Mårten) GJORDE MIG. Funten gjord av Mårten Funtsmidare på 1100-talet."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Örtofta socken i Eslöv kommun (Skåne län).
Vill du se flera runstenar i Örtofta socken eller Eslöv kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 55.786091
Longitud: 13.244674
Lämnings-ID: L1988:3746
Riksantikvarieämbetets ID: Örtofta 40:1
Sveriges runinskrifter: DR320,
Plats: Örtofta kyrka
Placering:
Föremål: Dopfunt
Material: Sandsten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Skåne
Kommun: Eslöv
Socken: Örtofta
Riksantikvarieämbetets information: » L1988:3746