Runristning DR327, L1988:3681 i Eslövs
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Marteinn mik gerði. "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runinskription, på dopfunt av sadsten, Inskriptionen är 27 cm l och 3.5 cm h. placerad på cuppans utsida, vid dess ovankant. För ytterligare information se inskannat bokuppslag under Referenser."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Eslövs socken i Eslöv kommun (Skåne län).
Vill du se flera runstenar i Eslövs socken eller Eslöv kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 55.829726
Longitud: 13.277688
Lämnings-ID: L1988:3681
Riksantikvarieämbetets ID: Västra Sallerup 45:1
Sveriges runinskrifter: DR327,
Plats: Västra sallerups kyrka
Placering:
Föremål: Dopfunt
Material: Sandsten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Skåne
Kommun: Eslöv
Socken: Eslövs
Riksantikvarieämbetets information: » L1988:3681