Runsten L2018:491 i Hammarby ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2018:491 i Hammarby
Foto av Runsten L2018:491 i Hammarby
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, ca 4,2 m lång, 0,5-1,1 m bred samt intill 0,48 m tjock. Stenen är betydligt smalare på vissa ställen. Roten är ca 0,8 m lång. Runstenen påträffades vid byggnation av cykelvägen mellan Skiftinge och Sundbyholm. Runstenen är känd på 1600-talet, men har sedan dess varit försvunnen."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hammarby socken i Eskilstuna kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"V√§gren vid √§ldre v√§g. √Ėrter och gr√§s."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.401013
Longitud: 16.560771
Lämnings-ID: L2018:491
Riksantikvarieämbetets ID:
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ringa åverkan
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Eskilstuna
Socken: Hammarby
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/7749d118-518d-4228-b292-341ea4de4381