Runsten L1985:9726 i Hammarby ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1985:9726 i Hammarby
Foto av Runsten L1985:9726 i Hammarby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Bergvi√įr/Barkvi√įr ok √ĺau Helga reistu stein √ĺenna at Ulf, son sinn. Hann enda√įist me√į Ingvari. Gu√į hjalpi s√°lu Ulfs. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, sedimenterad bergart, 2 m h, 0.7-1 m br (√Ė-V) och 0.12 mtj. Stenen √§r tidigare avslagen och hopfogad tv√§rs √∂ver p√•mitten. Inristningen √§r mycket nedsliten och sv√•rtydd. Stenen √§rf√§stad vid sakristiv√§ggen med j√§rnkrampor och st√•r p√• ett 0.1 mh betongfundament. Sv. runinskrifter, S√∂ 89.Runstenen framtogs vid kyrkans restaurering 1954. Dessf√∂rinnanvar den delvis dold i sakristian. Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hammarby socken i Eskilstuna kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Fäst mot mitten av N sakristian, med järnkrampor."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.405973
Longitud: 16.594759
Lämnings-ID: L1985:9726
Riksantikvarieämbetets ID: Hammarby 6:1
Sveriges runinskrifter: Sö9 (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Lifsinge
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare: Traen (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Eskilstuna
Socken: Hammarby
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/8fa80b83-7897-4ffe-af59-c2c49a962a3d