Runsten Sö9, L1985:9726 i Hammarby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Bergviðr/Barkviðr ok þau Helga reistu stein þenna at Ulf, son sinn. Hann endaðist með Ingvari. Guð hjalpi sálu Ulfs. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, sedimenterad bergart, 2 m h, 0.7-1 m br (Ö-V) och 0.12 mtj. Stenen är tidigare avslagen och hopfogad tvärs över påmitten. Inristningen är mycket nedsliten och svårtydd. Stenen ärfästad vid sakristiväggen med järnkrampor och står på ett 0.1 mh betongfundament. Sv. runinskrifter, Sö 89.Runstenen framtogs vid kyrkans restaurering 1954. Dessförinnanvar den delvis dold i sakristian. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hammarby socken i Eskilstuna kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Fäst mot mitten av N sakristian, med järnkrampor."
Vill du se flera runstenar i Hammarby socken eller Eskilstuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.405973
Longitud: 16.594759
Lämnings-ID: L1985:9726
Riksantikvarieämbetets ID: Hammarby 6:1
Sveriges runinskrifter: Sö9, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Lifsinge
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare: Traen (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Eskilstuna
Socken: Hammarby
Riksantikvarieämbetets information: » L1985:9726