Runsten L1985:9036 i Kjula ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1985:9036 i Kjula
Foto av Runsten L1985:9036 i Kjula
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, S√∂ Fv1986;218 (m√•ttuppgifter m.m. saknas). Stilgruppering: Fp. Inskrift √•t N. "Ger reste stenen efter Bo. Viborg var (hans) moder. (Var hans) sv√§rdotter Fastridh". √ó kaR : re√ĺi sin : eti : bui : uiburk uaR : mu√ĺR : snuR : fatri√ĺ : ---- Geirr reisti stein eptir Bua. V√©bj√īrg var m√≥√įir. [Var] snor Fastr√≠√į(?) ... G√¶iRR r√¶isti st√¶in √¶ftiR Bua. Viborg vaR mo√įiR. [VaR] snoR Fastri√į(?) ... Runstenen, som l√•g i √•kern, ca 60 m SV om nuvarande uppst√§llningsplats, se Kjula 111:2, uppt√§cktes omkring √•r 1975, dock utan att n√•gon inskrift observerades. Stenen sl√§pades d√§rf√∂r bort till en f√•rhage, ca 300 m √•t √Ė. Runstenen upprestes p√• sin nuvarande plats 15 okt 1986."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Kjula socken i Eskilstuna kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Vägkant."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Vid fd E3, S om vägbanken. Invid äldre vägbank."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.386345
Longitud: 16.704081
Lämnings-ID: L1985:9036
Riksantikvarieämbetets ID: Kjula 111:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Eskilstuna
Socken: Kjula
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/e788458c-e0e3-4bcf-ae3e-6bf6cce6c7ef