Runsten L1985:8941 i Kjula ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1985:8941 i Kjula
Foto av Runsten L1985:8941 i Kjula
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Holmvi√įr ... ... √ěorbj√īrn(?) son sinn. Hann var farinn me√į Ingvari. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, S√∂ 105, gr√•sten, 1,9 m h, 0,7 m br (√ĖN√Ė-VSV), n√•got avsmalnande upp√•t och 0,3 m tj. Kors, stilgrupperin:Fp. Ristningen vetter √•t SV. : hulmui√ĺr : -√ĺi-(s)... ...(R) ...ur--(r)- su[n] han : uaR : fa-in : m(i)- : ikuari √ó+ Holmvi√įr ... ... [√ě]or[bj√ī]r[n](?) son [sinn]. Hann var fa[r]inn me[√į] Ingvari. Holmvi√įr ... ... [√ě]or[b√¶]r[n](?) sun [sinn]. Hann vaR fa[r]inn me[√į] Ingvari. Holmvid (reste denna sten efter) Torb√§rn (?), (sin) son. Han var faren med Ingvar."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Kjula socken i Eskilstuna kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Grusås (N-S). f.d. landsvägskant."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"5,5 m N√Ė om landsv√§g, 5,5 m √Ė om g√•rdsinfart. "
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.374458
Longitud: 16.6794
Lämnings-ID: L1985:8941
Riksantikvarieämbetets ID: Kjula 42:1
Sveriges runinskrifter: Sö105 (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Högstena
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Gråsten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Eskilstuna
Socken: Kjula
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/002aa569-7cd3-415b-994a-5a281a03dd47