Runsten Sö96, L1985:8919 i Jäder
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... ... stein þenna at Begli, fôður sinn, bónda Sæfu. Hann var farinn(?) ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runsten, blåaktig granit, 1,65 m h, 1,2 m br (Ö-V) och 0,16-0,22 m tj. Ristningen på S sidan och V kanten. Runhöjd, 8-16 cm, imålade. Genom avflagning är V delen av slingan på framsidan borta."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Jäder socken i Eskilstuna kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogården."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Nr 1) 3 m S om kyrkans långhus. "
Vill du se flera runstenar i Jäder socken eller Eskilstuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.409563
Longitud: 16.691346
Lämnings-ID: L1985:8919
Riksantikvarieämbetets ID: Jäder 58:1
Sveriges runinskrifter: Sö96, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Jäders kyrka
Placering: På kyrkogården.
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Eskilstuna
Socken: Jäder
Riksantikvarieämbetets information: » L1985:8919