Runsten Sö97, L1985:8918 i Jäder
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"§A Ásgautr reisti stein þenna ... ..., fôður sinn, §B fóstra Árna. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1.2 m V om nr 1 är: 2) Runsten, granit, 1.73 m h, 0.9 m br vid basen (Ö-V) och 0.12-0.53 m tj. Avsmalnad uppåt. . Ristningen vetter mot S med en runhöjd av 5-14 cm. Stenen är i två delar hopsatta med cement. V delen och toppen avslagen och saknas. På stenens N sida ett avlångt hål, 9x15 cm och 10 cm dj. Stenen är fastsatt i marken med cement."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Jäder socken i Eskilstuna kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogården."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Nr 2) 3 m Ö om kyrkans gravkor."
Vill du se flera runstenar i Jäder socken eller Eskilstuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.40959
Longitud: 16.691298
Lämnings-ID: L1985:8918
Riksantikvarieämbetets ID: Jäder 58:2
Sveriges runinskrifter: Sö97, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Jäders kyrka
Placering: På kyrkogården.
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Eskilstuna
Socken: Jäder
Riksantikvarieämbetets information: » L1985:8918