Runsten Sö103, L1985:8844 i Jäder
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Bjôrn gerði kuml þessi at Holmfast, fôður sinn, ok Jarl, bróður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,25 m h, 0,7 m br vid basen, 1 m br vid toppen (NNV-SSÖ) och intill 0,3 m tj. Ristningen vetter mot V. Runhöjd 7-8 cm. Stenen lutar något mot ÖNÖ."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Jäder socken i Eskilstuna kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"S-sluttningen av liten, låg moränhöjd. Åkerholme."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"7 m SV om uppfartsväg och 2 m ÖSÖ om landsväg."
Vill du se flera runstenar i Jäder socken eller Eskilstuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.438234
Longitud: 16.713982
Lämnings-ID: L1985:8844
Riksantikvarieämbetets ID: Jäder 110:1
Sveriges runinskrifter: Sö103, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Vävle
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Eskilstuna
Socken: Jäder
Riksantikvarieämbetets information: » L1985:8844