Runsten Sö102, L1985:8150 i Jäder
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ámóða lét reisa stein þenna eptir Gunna/Gunnar, son sinn. Guð hjalpi hans sálu. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,6 m h, 0,8 m br vid basen (N-S) och 0,35 m tj. Närmast rektangulär genomskärning, avsmalnande uppåt. Runhöjd 5-8 cm. Ristningen skadad i kanterna."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Jäder socken i Eskilstuna kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Impediment intill väg."
Vill du se flera runstenar i Jäder socken eller Eskilstuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.441877
Longitud: 16.718712
Lämnings-ID: L1985:8150
Riksantikvarieämbetets ID: Jäder 108:1
Sveriges runinskrifter: Sö102, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Vävle
Placering: Flyttad 240 m åt ÖSÖ 6 m från landsvägen mellan Jäders kyrka och Vävle.
Föremål: Runsten
Material: Gnejs
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Eskilstuna
Socken: Jäder
Riksantikvarieämbetets information: » L1985:8150