Runsten L1985:6632 i Eskilstuna ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1985:6632 i Eskilstuna
Foto av Runsten L1985:6632 i Eskilstuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"At Eydísi, systur ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, S√∂ 357, r√∂daktig granit, 1,5 m h, 0,8 m br (√ĖN√Ė-VSV) och 0,15 m tj . Ristningen p√• den √•t NNV vettade sidan. Runh√∂jd 10-12 cm. Den runristade ytan √§r n√∂tt och ornamentiken och inskriften oklar: Inskriptionen lyder i √∂verts√§ttning: "Efter √Ėdis , [sin]syster ...." Stenen √§r im√•lad men f√§rgen √§r fragmentarisk och flagnad.(Revideringsinventeringen 1986) - - - F√∂rstag√•ngsinveneringen 1956: Runsten, r√∂daktig granit, ca 0,8x0,15 m (√Ė-V), ca 1,5 m h. Ristningen p√• den mot N v√§nda sidan. Runh√∂jd 10-12 cm."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Eskilstuna socken i Eskilstuna kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Skolgård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"8 m S om väg/järnstaket."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.372268
Longitud: 16.526553
Lämnings-ID: L1985:6632
Riksantikvarieämbetets ID: Eskilstuna 259:1
Sveriges runinskrifter: Sö357 (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Slottsskolan
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Eskilstuna
Socken: Eskilstuna
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/692642b3-2b98-4e4d-8fde-a8f7fd6fb7c5