Runsten L1985:6631 i Eskilstuna ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1985:6631 i Eskilstuna
Foto av Runsten L1985:6631 i Eskilstuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"√ěorgeirr ok Orri √ĺeir reistu steina at √ďleif, f√ī√įur sinn, ok at Svein, br√≥√įur sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment, S√∂ 358, ca 0,65x0,35 m st och 0,5 m h. Ristningen √§r p√• den √•t S√Ė vettande sidan. Inskriptionen √§r: .... f:br....." (Revideringsinventeringen 1986) - - - F√∂rstag√•ngsinventeringen: Runstensfragment av gr√• granit, ca 0,5x0,3 m st, ca 0,5 m h. Ristningen p√• den mot N v√§nda sidan. Runsterna funna vid gr√§vningar p√• platsen f√∂r Eskilstuna kloster. I klostergatan p√•tr√§ffades 1912 "Eskilstunakistan"."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Eskilstuna socken i Eskilstuna kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Skolgård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Intill och NV om Eskilstuna 259:1."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.37225
Longitud: 16.526577
Lämnings-ID: L1985:6631
Riksantikvarieämbetets ID: Eskilstuna 259:2
Sveriges runinskrifter: Sö36 (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Trosa bro
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Gråsten
Runristare: Tore 1 (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Eskilstuna
Socken: Eskilstuna
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/cd96e940-272f-4404-9e96-feadc05c5a76