Runsten Sö36, L1985:6631 i Eskilstuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Þorgeirr ok Orri þeir reistu steina at Óleif, fôður sinn, ok at Svein, bróður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment, Sö 358, ca 0,65x0,35 m st och 0,5 m h. Ristningen är på den åt SÖ vettande sidan. Inskriptionen är: .... f:br....." (Revideringsinventeringen 1986) - - - Förstagångsinventeringen: Runstensfragment av grå granit, ca 0,5x0,3 m st, ca 0,5 m h. Ristningen på den mot N vända sidan. Runsterna funna vid grävningar på platsen för Eskilstuna kloster. I klostergatan påträffades 1912 "Eskilstunakistan"."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Eskilstuna socken i Eskilstuna kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Skolgård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Intill och NV om Eskilstuna 259:1."
Vill du se flera runstenar i Eskilstuna socken eller Eskilstuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.37225
Longitud: 16.526577
Lämnings-ID: L1985:6631
Riksantikvarieämbetets ID: Eskilstuna 259:2
Sveriges runinskrifter: Sö36, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Trosa bro
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Gråsten
Runristare: Tore 1 (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Eskilstuna
Socken: Eskilstuna
Riksantikvarieämbetets information: » L1985:6631