Runsten Sö109, L1985:6092 i Eskilstuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ormarr ok Véfríðr ok Holmfríðr ok Káll(?) ok Þólfr ok Skrimi(?) þau hjón(?) ok systkin(?) létu reisa stein eptir Þólf. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, Sö 109, granit, 3,27 m h, 2,30 m br (Ö-V) och 0,40 m tj. Runhöjd 12-20 cm. Ristning vetter mot S . Rest och fastsatt med med järn vid större stenblock. Inskriptionen lyder i översättning: "Ormaroch Vifrid och Holmfrid och Kal och Tolv och Skrime, dessa äkta makar och syskon, läto resa stenen efter Tolv". Perningskiöld omnämner runstenen redan 1686 och den låg då i Gredby bro, där låg den fram till 1864 då den återupptäcktes och uppställdes invid vägen. Den flyttades till sin nuvarande plats 1931."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Eskilstuna socken i Eskilstuna kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Vägkant"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1,2 m VSV om väg."
Vill du se flera runstenar i Eskilstuna socken eller Eskilstuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.375003
Longitud: 16.545609
Lämnings-ID: L1985:6092
Riksantikvarieämbetets ID: Eskilstuna 264:1
Sveriges runinskrifter: Sö109, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Gredby bro
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Gråsten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Eskilstuna
Socken: Eskilstuna
Riksantikvarieämbetets information: » L1985:6092