Runsten L1985:6092 i Eskilstuna ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1985:6092 i Eskilstuna
Foto av Runsten L1985:6092 i Eskilstuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ormarr ok V√©fr√≠√įr ok Holmfr√≠√įr ok K√°ll(?) ok √ě√≥lfr ok Skrimi(?) √ĺau hj√≥n(?) ok systkin(?) l√©tu reisa stein eptir √ě√≥lf. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, S√∂ 109, granit, 3,27 m h, 2,30 m br (√Ė-V) och 0,40 m tj. Runh√∂jd 12-20 cm. Ristning vetter mot S . Rest och fastsatt med med j√§rn vid st√∂rre stenblock. Inskriptionen lyder i √∂vers√§ttning: "Ormaroch Vifrid och Holmfrid och Kal och Tolv och Skrime, dessa √§kta makar och syskon, l√§to resa stenen efter Tolv". Perningski√∂ld omn√§mner runstenen redan 1686 och den l√•g d√• i Gredby bro, d√§r l√•g den fram till 1864 d√• den √•teruppt√§cktes och uppst√§lldes invid v√§gen. Den flyttades till sin nuvarande plats 1931."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Eskilstuna socken i Eskilstuna kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Vägkant"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1,2 m VSV om väg."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.375003
Longitud: 16.545609
Lämnings-ID: L1985:6092
Riksantikvarieämbetets ID: Eskilstuna 264:1
Sveriges runinskrifter: Sö109 (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Gredby bro
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Gråsten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Eskilstuna
Socken: Eskilstuna
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/43f68a6f-70a9-40bc-8f48-fa5beca9d7a4