Runsten Sö108, L1985:6091 i Eskilstuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Gunnulfr reisti stein þenna at Ulf, fôður sinn. Hann var í fôru með Ingvari. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, Sö 107, granit, 1,85 m h, 0,8 m br (ÖNÖ-VSV) och 0,42 m tj. Ristningen vetter mot SSÖ. Runhöjd 8-16 cm. Inskriptionen lyder i översättning: "Rollev reste denna sten efter sin fader Skarv. Han var faren med Ingvar". Stenen skall enligt Peringskiöld 1686 stått i "Balsta täppa", vilket skulle varit någonstans intill Gredby bro, således stod den vid flytten 2004 på en ungefärlig ursprunglig plats (se Eskilstuna 615). Den har tidigare under 1900-talet flyttas ett par gånger kortare sträckor, senast 1967."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Eskilstuna socken i Eskilstuna kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Vägkant."
Vill du se flera runstenar i Eskilstuna socken eller Eskilstuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.374977
Longitud: 16.545559
Lämnings-ID: L1985:6091
Riksantikvarieämbetets ID: Eskilstuna 263:1
Sveriges runinskrifter: Sö108, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Gredby
Placering: Under 1600-t förd till Eskilstuna, 1930 åter till Gredby nära ursprunglig plats, står vid Sö 109.
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Eskilstuna
Socken: Eskilstuna
Riksantikvarieämbetets information: » L1985:6091