Runsten Sö107, L1985:6090 i Eskilstuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Hróðleifr reisti stein þenna at fôður sinn Skarf. Hann var farinn með Ingvari. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, Sö 108, grå granit, 1,6 m h, 1,15 m br (Ö-V) och 0,55 m tj. Ristningen vetter mot S. Runhöjd 8-12 cm. Inskriptionen lyder i översättning : "Gunnulv reste denna sten efter Ulv, sin fader. Han var på färd med Ingvar." Peringskiöld skriver om runstenen 1686: "att den skall för några är sedan blivit inlagd i kyrkan, där den togs från Gredby gata och de andra runstenarna". Vid kyrkan fanns den kvar till 1931 då den flyttades till Gredby gata. Den flyttades 1967 till läget markerat vid revideringsinventeringen (se Eskilstuna 616)."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Eskilstuna socken i Eskilstuna kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Vägkant."
Vill du se flera runstenar i Eskilstuna socken eller Eskilstuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.374977
Longitud: 16.545517
Lämnings-ID: L1985:6090
Riksantikvarieämbetets ID: Eskilstuna 263:2
Sveriges runinskrifter: Sö107, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Balsta
Placering: Står vid Sö 109.
Föremål: Runsten
Material: Gråsten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Eskilstuna
Socken: Eskilstuna
Riksantikvarieämbetets information: » L1985:6090