Runsten L1985:6090 i Eskilstuna ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1985:6090 i Eskilstuna
Foto av Runsten L1985:6090 i Eskilstuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Hr√≥√įleifr reisti stein √ĺenna at f√ī√įur sinn Skarf. Hann var farinn me√į Ingvari. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, S√∂ 108, gr√• granit, 1,6 m h, 1,15 m br (√Ė-V) och 0,55 m tj. Ristningen vetter mot S. Runh√∂jd 8-12 cm. Inskriptionen lyder i √∂vers√§ttning : "Gunnulv reste denna sten efter Ulv, sin fader. Han var p√• f√§rd med Ingvar." Peringski√∂ld skriver om runstenen 1686: "att den skall f√∂r n√•gra √§r sedan blivit inlagd i kyrkan, d√§r den togs fr√•n Gredby gata och de andra runstenarna". Vid kyrkan fanns den kvar till 1931 d√• den flyttades till Gredby gata. Den flyttades 1967 till l√§get markerat vid revideringsinventeringen (se Eskilstuna 616)."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Eskilstuna socken i Eskilstuna kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Vägkant."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.374977
Longitud: 16.545517
Lämnings-ID: L1985:6090
Riksantikvarieämbetets ID: Eskilstuna 263:2
Sveriges runinskrifter: Sö107 (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Balsta
Placering: Står vid Sö 109.
Föremål: Runsten
Material: Gråsten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Eskilstuna
Socken: Eskilstuna
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/eecbf11e-8eea-4581-9cb2-033b6eeaaf7e