Runsten L1985:5881 i Eskilstuna ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1985:5881 i Eskilstuna
Foto av Runsten L1985:5881 i Eskilstuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"B√≥tvi√įr ok ... reistu merki ... ... br√≥√įur sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runsten, r√∂daktig granit, 1.75 m h, 1.05 m br vid basen(NN√Ė-SSV) och 0.3-0.6 m h. Runh√∂jd 7-14 cm. Ristningen vettermot √ĖS√Ė. √Ėvre och SSV kanten avslagen och saknas. - Korsprydd.0.25 m NNV om 1:2) Rest sten, granit, 1.6 m h, 0.6 m br vid basen (NN√Ė-SSV) och0.55 m tj. Rektangul√§r genomsk√§rning, upptill avsmalnande.5 m VNV om 2:3) Stens√§ttning (?), n√§rmast rund, 12 m diam och 0.3 m h.√Ėvertorvad med i ytan talrika stenar 0.3-1,2 m st. Ut mot NN√Ėoch i kanten n√•gra st√∂rre stenar och block intill 2.5 m st.Bitvis synlig kantkedja? 0.1-0.2 m h av 0.5-0.9 m st stenar. -Stens√§ttningen √§r bevuxen med tre tallar och r√∂nnsly.Ca 35 m SV om nr 3 √§r:4) Stens√§ttningen, rund 7-8 m diam och intill 0.3 m h. √Ėvertorvadmed enstaka 0.2-0.7 m st stenar synliga i ytan. I √Ė och Nkantkedja (?) ca 0.1 m h av 0.3-0.8 m l stenar. Omschaktad iytan. Bev√§xt med tre tallar och r√∂nnsly.5 m NV om nr 4 √§r:5) Stens√§ttning, oregelbunden, n√§rmast rund 5-6 m diam och intill0.2 m h. √Ėvertorvad med i ytan enstaka intill 1 m st stenar.Bevuxen med 1 tall.Intill och V om 5 √§r:6) Stens√§ttning n√§rmast rund, 6 m diam och 0.5 m h. √Ėvertorvad. Imitten en grop ca 4x3 m st (√Ė-V) och 0.5 m dj. I gropen √§rtalrika intill 0.5 m st stenar. Bevuxen med en tall coh fyragranar.5 VNV om 3 √§r:7) H√∂g (?) 4 m diam och 0.5 m h. I mitten en grop 2 m diam och0.7 m dj.1951 uppt√§cktes rundstenen samt den resta stenen som b√•da l√•gkullfallna. De restes b√•da d√§r de l√•g.I samband med byggandet av v√§g E 3 unders√∂ktes 6stens√§ttnigsliknande l√§mningar ca 50 m S om 511, 1-3. Dessatolkades som sentida. I anslutning till anhoppningarnap√•tr√§ffades brand- och sotlager tolkade som f√∂rhistoriskaboplatslager. Dock var dessa mycket f√∂rst√∂rda av en stentidatorpbebyggelse. Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Eskilstuna socken i Eskilstuna kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"S-sluttning av moränrygg. Skogsmark."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.387317
Longitud: 16.526569
Lämnings-ID: L1985:5881
Riksantikvarieämbetets ID: Eskilstuna 511:1
Sveriges runinskrifter: SöFv1993;229
Plats: √Örby
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Rödaktig granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Eskilstuna
Socken: Eskilstuna
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/0e2ff5f0-c9c6-445c-a4f8-b6d2794ec0b3