Runsten SöATA7551/92, L1985:3096 i Barva
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... lét reisa stein þenna eptir Tosta(?) son ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, ATA 7551/92, 3 fragment av en runsten (numera sammansatta). " --- lät resa denna sten efter Torste (?) (sin) son---" ...-- * lit * -aisa * stain * þinsa * iftir * tu-ta * s-- ...----... ... lét [r]eisa stein þenna eptir To[s]ta(?) s[on] ... ... let [r]æisa stæin þennsa æftiR To[s]ta(?) s[un] ... Framkom vid rivning av en stuga vid Örleds såg, Barva 101:1 (dnr 4700/92). Fragmenten har varit inmurade i skorstensstocken och blev efter rivningen liggande på tomten."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Barva socken i Eskilstuna kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Intill väg."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 50 m NÖ om Barka kyrka."
Vill du se flera runstenar i Barva socken eller Eskilstuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.372026
Longitud: 16.7887
Lämnings-ID: L1985:3096
Riksantikvarieämbetets ID: Barva 151:1
Sveriges runinskrifter: SöATA7551/92,
Plats: Örleds såg
Placering: Vid Barva kyrka på andra sidan vägen 50 m NÖ om kyrkan.
Föremål: Runsten i tre delar
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Eskilstuna
Socken: Barva
Riksantikvarieämbetets information: » L1985:3096