Runsten L1984:9379 i Stenkvista ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1984:9379 i Stenkvista
Foto av Runsten L1984:9379 i Stenkvista
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... ... ... ... ... ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment S√Ė Fv1990:31, av r√∂daktig finkornig granit, 0,52x0,33x0,31 m. P√• ena sidan √§r ristningsytan n√•got oj√§mn och ristningen grund och utn√∂tt. F√∂rutom runorna syns rester av en ornamentslinga och en korsarm. inkrift: ... ... r : au... ... Ristningen p√• den andra sidan ser mindre n√∂tt ut, den √§r djupare och ristningsbottnarna √§r betydligt ljusare √§n stenens yta. Innanf√∂r inskriftsbandet finns rester av en korsarm. Inkrift: ...-ra : h-... Fragmentet hittades den 28 maj 1988 i grunden till en gammal nedriven parstuga och st√§lldes upp p√• g√•rdsplanen framf√∂r boningshuset.Se skiss i inventeringshandlingarna. (Dnr 5395/88 och Besiktning 2016, lst dnr 431-5116-2016)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Stenkvista socken i Eskilstuna kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Tomtmark. "
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.307093
Longitud: 16.538742
Lämnings-ID: L1984:9379
Riksantikvarieämbetets ID: Stenkvista 93:1
Sveriges runinskrifter: SöFv1990;31
Plats: Kolunda
Placering:
Föremål: Fragment av runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Eskilstuna
Socken: Stenkvista
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/388bbf79-4e2c-4add-b8b0-365c16cd99ff