Runsten L1984:4438 i Kjula ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1984:4438 i Kjula
Foto av Runsten L1984:4438 i Kjula
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... √ĺenna eptir √Āskel, br√≥√įur ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, svart dionit, 1.05 m h (synlig), 0.95 m br (N√Ė-SV) ochintill 0.28 m tj. Ristningsytan vetter √•t S√Ė. Delvisfragmentarisk runslinga med kors. P√•tr√§ffad 1968 p√• 1 m:s dj,invid en gammal kyrkoportal. Tidigare anv√§nd som tr√∂skelsten,d√§rf√∂r mycket nedsliten inristning.S√§gs vara omtalad av Peringski√∂ld 1686. Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Kjula socken i Eskilstuna kommun (Södermanlands län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Intill och S√Ė om kyrkog√•rdsmuren. 3 m S√Ė om v√§g och 2.5 m NN√Ė omport i muren."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.397105
Longitud: 16.673569
Lämnings-ID: L1984:4438
Riksantikvarieämbetets ID: Kjula 58:1
Sveriges runinskrifter: SöFv1969;298
Plats: Kjula kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Gnejs
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Eskilstuna
Socken: Kjula
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/ff3f3082-d25e-447c-af46-7b2252f72ac4