Runsten SöFv1969;298, L1984:4438 i Kjula
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... þenna eptir Áskel, bróður ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, svart dionit, 1.05 m h (synlig), 0.95 m br (NÖ-SV) ochintill 0.28 m tj. Ristningsytan vetter åt SÖ. Delvisfragmentarisk runslinga med kors. Påträffad 1968 på 1 m:s dj,invid en gammal kyrkoportal. Tidigare använd som tröskelsten,därför mycket nedsliten inristning.Sägs vara omtalad av Peringskiöld 1686. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Kjula socken i Eskilstuna kommun (Södermanlands län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Intill och SÖ om kyrkogårdsmuren. 3 m SÖ om väg och 2.5 m NNÖ omport i muren."
Vill du se flera runstenar i Kjula socken eller Eskilstuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.397105
Longitud: 16.673569
Lämnings-ID: L1984:4438
Riksantikvarieämbetets ID: Kjula 58:1
Sveriges runinskrifter: SöFv1969;298,
Plats: Kjula kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Gnejs
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Eskilstuna
Socken: Kjula
Riksantikvarieämbetets information: » L1984:4438