Runsten L1984:328 i Hammarby ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1984:328 i Hammarby
Foto av Runsten L1984:328 i Hammarby
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, S 70, r√∂daktig granit, 1,8 m h, 0,7-1 m br (NN√Ė-SSV) och 0,12-0,7 m tj. Runh√∂jd 8-10 cm. Stenen st√•r l√§tt lutande bak√•t. Ristningsytan vetter mot v√§gen i √ĖS√Ė. Uppst√§llningsplatsen √§r sekund√§r."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hammarby socken i Eskilstuna kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"I kanten av l√•g mor√§nrygg (N√Ė-SV)."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"9 m VNV om vägkant."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.413258
Longitud: 16.58401
Lämnings-ID: L1984:328
Riksantikvarieämbetets ID: Hammarby 8:1
Sveriges runinskrifter: Sö95 (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Berga
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Eskilstuna
Socken: Hammarby
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/ba0082a5-6b8e-4354-87b4-783ce6fe0463