Runsten Sö104, L1984:2812 i Kjula
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"§P Freysteinn(?) rétti stein þenna at Heðinfast, fôður sinn. Ulfr á Eikey(?) ... §Q Freysteinn(?) rétti stein þenna at Heðinfast, fôður sinn. Ulfr á ... ... ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, gnejs, 1.7 m h, 0.55 m br (ÖNÖ-VSV) och 0.4 m tj.Närmast triangulär genomskärning. Runstenen är något böjd åt V.Ristningen vetter åt SSÖ. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Kjula socken i Eskilstuna kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"S-sluttning av moränhöjd. Trädgård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"17 m N om uthus och 5 m V om väg till gårdsplan."
Vill du se flera runstenar i Kjula socken eller Eskilstuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.37995
Longitud: 16.650276
Lämnings-ID: L1984:2812
Riksantikvarieämbetets ID: Kjula 36:1
Sveriges runinskrifter: Sö104, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Berga
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Gnejs
Runristare: Ulv 3 (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Eskilstuna
Socken: Kjula
Riksantikvarieämbetets information: » L1984:2812