Runsten L1984:2812 i Kjula ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1984:2812 i Kjula
Foto av Runsten L1984:2812 i Kjula
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"¬ßP Freysteinn(?) r√©tti stein √ĺenna at He√įinfast, f√ī√įur sinn. Ulfr √° Eikey(?) ... ¬ßQ Freysteinn(?) r√©tti stein √ĺenna at He√įinfast, f√ī√įur sinn. Ulfr √° ... ... ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, gnejs, 1.7 m h, 0.55 m br (√ĖN√Ė-VSV) och 0.4 m tj.N√§rmast triangul√§r genomsk√§rning. Runstenen √§r n√•got b√∂jd √•t V.Ristningen vetter √•t SS√Ė. Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Kjula socken i Eskilstuna kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"S-sluttning av moränhöjd. Trädgård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"17 m N om uthus och 5 m V om väg till gårdsplan."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.37995
Longitud: 16.650276
Lämnings-ID: L1984:2812
Riksantikvarieämbetets ID: Kjula 36:1
Sveriges runinskrifter: Sö104 (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Berga
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Gnejs
Runristare: Ulv 3 (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Eskilstuna
Socken: Kjula
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/e690f6e0-0c0a-42cb-b29a-813949efbf81