Runsten L1984:2707 i Husby-Rekarne ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1984:2707 i Husby-Rekarne
Foto av Runsten L1984:2707 i Husby-Rekarne
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, sandsten, 1,58 m h, 0,7 m br (√Ė-V) och 0,11-0,17 m tj. Runh√∂jden √§r 6 cm. Ristningen √§r bel√§gen p√• stenens √Ė kant. P√• N sidan √§r stenen ornerad i relief."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Husby-Rekarne socken i Eskilstuna kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1,5 m V om kyrkogårdsgång och 1 m N om kyrkogårdsmur."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.314038
Longitud: 16.451622
Lämnings-ID: L1984:2707
Riksantikvarieämbetets ID: Husby-Rekarne 4:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Eskilstuna
Socken: Husby-Rekarne
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/20e41ca4-774d-41eb-9ce6-ff7266d55ae4