Runsten L1984:2691 i Husby-Rekarne ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1984:2691 i Husby-Rekarne
Foto av Runsten L1984:2691 i Husby-Rekarne
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, S√∂ 93, 1,6 m h, 0,45 m br (√ĖS√Ė-VNV) och 0,4 m tj. N√§rmast fyrsidig genomsk√§rning och avsmalnande upp√•t. Inskriften finns p√• SSVsidan. Runh√∂jd ca 0,1 m. Nonensskrift eller l√∂nnrunor."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Husby-Rekarne socken i Eskilstuna kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"√Ė √§nden av mor√§nrygg (√Ė-V). Hagmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"55 m N om v√§g och 35 m √Ė om S√Ė gaveln av torp."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.282876
Longitud: 16.45814
Lämnings-ID: L1984:2691
Riksantikvarieämbetets ID: Husby-Rekarne 80:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Eskilstuna
Socken: Husby-Rekarne
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/2f363450-cb79-426e-8c61-e33a7ae40e8c