Runsten Sö88, L1983:7400 i Öja
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Steinn, Fastulfr, Herjulfr reistu stein þenna eptir Gelf, fôður sinn, ok at Ulfvið, bróður Gelfs. Gerðu kuml snjallir synir Holmlaugar. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, gråsten, 2.35 m h, 1.25 m br (NV-SÖ) och 0.5 m br.Ristningen vetter mot NNÖ. Runhöjd 10-12 cm. Stenen är flyttadfrån Salsta till sin nuvarande plats, Vallby gärde. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Öja socken i Eskilstuna kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Berghäll i slottspark. Lövskog."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"25 m NNÖ om sjökant och 18 m SSV om parkväg (VNV-ÖSÖ)."
Vill du se flera runstenar i Öja socken eller Eskilstuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.271808
Longitud: 16.128376
Lämnings-ID: L1983:7400
Riksantikvarieämbetets ID: Öja 57:1
Sveriges runinskrifter: Sö88, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Valby
Placering: På en kulle i slottet Stora Sundbys park.
Föremål: Runsten
Material: Gråsten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Eskilstuna
Socken: Öja
Riksantikvarieämbetets information: » L1983:7400