Runsten Sö119, L1983:6176 i Vallby
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten av rödaktig granit, ca 1.3 m h, ca 0.5-0.8 m br, ca 0.5 mtj. Runhöjd 11-16 cm. Den ristade sidan vänd mot SÖ. Slingasaknas. Stenen lutar åt NV. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vallby socken i Eskilstuna kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"S kanten av liten grusomfluten bergshöjd."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"22 m VSV om åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Vallby socken eller Eskilstuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.411726
Longitud: 16.548174
Lämnings-ID: L1983:6176
Riksantikvarieämbetets ID: Vallby 19:1
Sveriges runinskrifter: Sö119, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Gundband
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Gråsten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Eskilstuna
Socken: Vallby
Riksantikvarieämbetets information: » L1983:6176