Runsten Sö84, L1983:5078 i Tumbo
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... lét reisa stein at Þorbjôrn, bróður sinn, son Þorsteins í Skyttingi. Guð hjalpi ônd Þorbjarnar. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, ljusröd granit, 1,8 m h, 1,3 m br (Ö-V) och ca 0,25 m tj. Runhöjd 8-11 cm. Inskriften vetter åt N. Stenen är i sin nedre del sprucken och sammanfogad med cement och järnklamrar. Imålad. Skyltad."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Tumbo socken i Eskilstuna kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"6 m Ö om kyrkogång."
Vill du se flera runstenar i Tumbo socken eller Eskilstuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.425718
Longitud: 16.339038
Lämnings-ID: L1983:5078
Riksantikvarieämbetets ID: Tumbo 44:1
Sveriges runinskrifter: Sö84, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Tumbo kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Eskilstuna
Socken: Tumbo
Riksantikvarieämbetets information: » L1983:5078