Runsten Sö82, L1983:4707 i Tumbo
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"§P Vésteinn ba-iR iþrn eptir Freystein, bróður sinn, dauðr í Grikkjum. Þuli(?)/Þulr(?) hjó uln. §Q ui--n reisir(?) stein eptir Freystein, bróður sinn, þýðr gengum. Þulir(?) hjó rúnar(?). "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, ljusröd granit, 1,3 m h, 1,25 m br (Ö-V) och ca 0,25 m tj. Runhöjd, 10-12 cm. Ristningen vetter närmast åt N. På stenens nedre del är inskriften mycket nednött. Skyltad och målad."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Tumbo socken i Eskilstuna kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"13 m närmast V om Tumbo 44:1 och 1 m närmast N om bogårdsmur."
Vill du se flera runstenar i Tumbo socken eller Eskilstuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.425703
Longitud: 16.338792
Lämnings-ID: L1983:4707
Riksantikvarieämbetets ID: Tumbo 44:2
Sveriges runinskrifter: Sö82, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Tumbo kyrka
Placering: Rest vid södra bogårdsmuren.
Föremål: Runsten
Material: Ljusröd granit
Runristare: þuliR (S), ev. samma som gjort Vs 4.
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Eskilstuna
Socken: Tumbo
Riksantikvarieämbetets information: » L1983:4707