Runsten SöSb1965;12, L1983:4534 i Tumbo
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ormr ok Fastgeirr/Fastgerðr/Fauskr ok Þóra létu reisa at Vífa, bróður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, ljusröd granit, 1,35 m h, ca 0,4 m br (Ö-V) och ca 0,25 m tj. Runhöjd 5-9 cm. Ristningen vetter åt N. Skyltad och imålad."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Tumbo socken i Eskilstuna kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2,5 m SÖ om Tumbo 44:2 och 1,5 m V om S stigluckan."
Vill du se flera runstenar i Tumbo socken eller Eskilstuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.425702
Longitud: 16.338857
Lämnings-ID: L1983:4534
Riksantikvarieämbetets ID: Tumbo 44:3
Sveriges runinskrifter: SöSb1965;12,
Plats: Tumbo kyrka
Placering: Uttagen och rest vid kyrkogårdsmuren.
Föremål: Runsten
Material: Rödgrå granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Eskilstuna
Socken: Tumbo
Riksantikvarieämbetets information: » L1983:4534