Runsten SöFv1958;242, L1983:4533 i Tumbo
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ônundr ok Brúni reistu at Kolbein þenna stein. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, ljusröd granit, 2,1 m l (NÖ-SV) och ca 0,6 m h. Runhöjd, 6-10 cm. Inskriften vetter åt SV. Skyltad och imålad."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Tumbo socken i Eskilstuna kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"24 m NNV om Tumbo 44:2, i vapenhusmuren."
Vill du se flera runstenar i Tumbo socken eller Eskilstuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.425892
Longitud: 16.338796
Lämnings-ID: L1983:4533
Riksantikvarieämbetets ID: Tumbo 44:4
Sveriges runinskrifter: SöFv1958;242,
Plats: Tumbo kyrka
Placering: Inmurad i vapenhusets västra yttervägg.
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Eskilstuna
Socken: Tumbo
Riksantikvarieämbetets information: » L1983:4533