Runsten Sö362, L1983:4475 i Tumbo
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Kolbeinn ok Juli reistu stein eptir Ingvar, bróður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, ljusröd granit, 1,45 m h, 0,75 m br (NNV-SSÖ) och ca 0,2 m tj. Inskriften vetter åt V. Inskrift: "Kolben och Jule reste stenen efter Ingvar, sin broder". Sö 362. Se skiss i inventeringshandlingarna."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Tumbo socken i Eskilstuna kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1 m S om hörn av korsande kyrkogångar och 11,5 m S om stiglucka."
Vill du se flera runstenar i Tumbo socken eller Eskilstuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.426231
Longitud: 16.339375
Lämnings-ID: L1983:4475
Riksantikvarieämbetets ID: Tumbo 43:1
Sveriges runinskrifter: Sö362, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Tumbo kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Eskilstuna
Socken: Tumbo
Riksantikvarieämbetets information: » L1983:4475