Runsten L1983:4474 i Tumbo
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, (del av), granit, 0.9-1.1 m h, 1.2 m br (NV-SÖ) och0.1-0.3 m tj. Runristningens höjd i allmänhet 10 cm. Inskriftenvetter åt VSV. Korsliknande figur i mitten. Stenen är nu upprestsamt hopfogad på baksidan med tre järnkrampor. Stenens S del ärlagad med cementliknande material.Gul mossa börjar växa på stenen.Se skiss i inventeringshandlingarna. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Tumbo socken i Eskilstuna kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Plan moränmark. SV delen av gårdsplan (gräsmatta)."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Intill och N om grusgång (Ö-V) i trädgård."
Vill du se flera runstenar i Tumbo socken eller Eskilstuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.43482
Longitud: 16.288674
Lämnings-ID: L1983:4474
Riksantikvarieämbetets ID: Tumbo 42:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Eskilstuna
Socken: Tumbo
Riksantikvarieämbetets information: » L1983:4474