Runsten L1983:424 i Stenkvista
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, Sö NOR1998;22, funnen vid Kolunda gård 1997, placerades ett par meter S om runstenarna Stenkvista 3:1 och Stenkvista 3:2 i oktober 1998. Då stenen saknar rotpart lades den på en granitsten med den ristade sidan upp. Fyndplats se Stenkvista 94:1. : kuþ : hinlbi : ant : hiRa : auk : kus : muþiR : Guð hjalpi ônd Geira(?) ok Guðs móðir. Guð hialpi and GæiRa(?) ok Guðs moðiR."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Stenkvista socken i Eskilstuna kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"V änden av moränrygg (Ö-V). Gammal gårdstomt."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1 m S om Stenkvista 3:2"
Vill du se flera runstenar i Stenkvista socken eller Eskilstuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.307889
Longitud: 16.532914
Lämnings-ID: L1983:424
Riksantikvarieämbetets ID: Stenkvista 3:3
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Eskilstuna
Socken: Stenkvista
Riksantikvarieämbetets information: » L1983:424