Runsten Sö118, L1983:1809 i Sundby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Eyvindr/Eyindr lét reisa merki at Bjôrn, en Guð hjalpi ônd. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, flyttblock av rödaktig granit, 2.5x2 m st, 1.4 m h, medristning på den släta sidan mot S. Runhöjd, 11-20 cm, vanligen16-18 cm. Nedre delen av stenen har spruckit. Inskriptionenlyder i översättning:Önd lät resa minnesvården efter Björn och Gud hjälpe anden Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Sundby socken i Eskilstuna kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Moränrygg. Hagmark. Lövskogsbevuxen."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2 m NÖ om mindre väg."
Vill du se flera runstenar i Sundby socken eller Eskilstuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.421746
Longitud: 16.602734
Lämnings-ID: L1983:1809
Riksantikvarieämbetets ID: Sundby 15:1
Sveriges runinskrifter: Sö118, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Ostra
Placering:
Föremål: Jordfast stenblock
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Eskilstuna
Socken: Sundby
Riksantikvarieämbetets information: » L1983:1809