Runsten L1982:2018 i Stenkvista ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1982:2018 i Stenkvista
Foto av Runsten L1982:2018 i Stenkvista
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 1,50 m l, 0,90 m br och 0,32 m tj. En runslinga kan sk√∂njas p√• den v√§nstra kanten av stenen, tre runslingor p√• den h√∂gra. Runslingorna √§r p√• den √∂vre delen hopkopplade i en figurslinga avslutad med ett nedh√§ngande ormhuvud. Ristningsytan √§r n√∂tt, men runtecknen √§r klart urskiljbara. Runh√∂jd 10 - 12 cm. P√•tr√§ffad i √•ker vid pl√∂jning, ca 110 m √Ė om nuvarande l√§ge. √Ėverensst√§mmer med den saknade runstenen S√∂ 115. (RA√Ą dnr 326-1358-2008)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Stenkvista socken i Eskilstuna kommun (Södermanlands län).
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.311425
Longitud: 16.530812
Lämnings-ID: L1982:2018
Riksantikvarieämbetets ID: Stenkvista 108
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Eskilstuna
Socken: Stenkvista
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/7b0e5b49-6c8a-48f2-8a0d-62ce9fc3d0be