Runsten L1982:2018 i Stenkvista
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 1,50 m l, 0,90 m br och 0,32 m tj. En runslinga kan skönjas på den vänstra kanten av stenen, tre runslingor på den högra. Runslingorna är på den övre delen hopkopplade i en figurslinga avslutad med ett nedhängande ormhuvud. Ristningsytan är nött, men runtecknen är klart urskiljbara. Runhöjd 10 - 12 cm. Påträffad i åker vid plöjning, ca 110 m Ö om nuvarande läge. Överensstämmer med den saknade runstenen Sö 115. (RAÄ dnr 326-1358-2008)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Stenkvista socken i Eskilstuna kommun (Södermanlands län).
Vill du se flera runstenar i Stenkvista socken eller Eskilstuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.311425
Longitud: 16.530812
Lämnings-ID: L1982:2018
Riksantikvarieämbetets ID: Stenkvista 108
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Eskilstuna
Socken: Stenkvista
Riksantikvarieämbetets information: » L1982:2018