Runristning L1985:9725 i Hammarby ūüá¨ūüáß
Foto av Runristning L1985:9725 i Hammarby
Foto av Runristning L1985:9725 i Hammarby
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1.1 m ovan markytan och 0.5 m V om d√∂rr √§r:1) M√§nniskohuvud, av sten, finkornig kvarts i blandning medsandsten, 0.29 m h och 0.2 m br, st√•r ut ur v√§ggen, 0.09 m.(1.15 m √∂ver f√∂rsta trappsteget in till kyrkan).1.9 m h √∂ver markytan, 0.85 m V om kyrking√•ngen √§r:2) Ornament fr√•n runsten, 0.78 m l och 0.2-0.25 m br.Omedelbart V om och √∂ver denna sten √§r:3) Tv√• stenar, 0.37x0.35 m st och 0.2x0.3 m st. Dessa har en ca 1m dj rand inhuggen 5 cm fr√•n kanten i √Ė, som √§r avrundad fr√•nden inhuggna randen.3.25 m √∂ver markytan, omedelbart V om ing√•ngen till kyrkan √§r:4) Sten med ornerade djur, ca 0.9 m l och 0.4 m h.0.45 m √Ė och 1.03 m √∂ver f√∂rsta trappstenen in till kyrkan √§r:5) Sten, 0.34x0.3 m st. I V kanten √§r en inhuggen rand, 4.5 cmfr√•n kanten i V. Fr√•n denna rand √§r stenen avrundad till kanteni V. Stenen liknar stenarna i RA√Ą nr 5:3.0.08 m √Ė om nr 5 √§r:6) Ornamenterad del av runsten, 1.12 m l och 0.2-0.28 m br.Ornamenten ifyllda med r√∂d f√§rg.1.55 m √Ė om nr 6 och 1 m √∂ver markytan √§r:7) Ornamenterad del av runsten, 0.67 m l och 0.15-0.27 m br.Intill och √∂ver V kanten av f√∂rsta f√∂nstret √Ė om ing√•ngen tillkyrkan √§r:8) Ornamenterad del av runsten, ca 0.35 m l och ca 0.4 m h.Alla dessa stenar √§r framtagna vid restaureringen av kyrkan √•r1954. Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Hammarby socken i Eskilstuna kommun (Södermanlands län).
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"I kyrkv√§ggen, intill, V och √Ė om huvuding√•ngen till kyrkan i SVdelen av S l√•ngv√§ggen."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.405779
Longitud: 16.594525
Lämnings-ID: L1985:9725
Riksantikvarieämbetets ID: Hammarby 5:7
Sveriges runinskrifter: SöFv1958;247B
Plats: Hammarby kyrka
Placering: funnen i sydportalens tr√∂skel, nu √Ė om kyrking√•ngen
Föremål:
Material: Kalksten
Runristare:
Antikvarisk bed√∂mning: √Ėvrig kulturhistorisk l√§mning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Eskilstuna
Socken: Hammarby
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/3eda7d1a-4770-4109-bdc5-d13ed796d586