Runristning SöFv1973;188B, L1985:6713 i Eskilstuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... ept ... "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning annan. Fragment av sk Eskilstuna kista av blågrå kalksten, ca 0,8x0,45 m. Runhöjd 7-11 cm. I mitten ornament i upphöjd relief. Inmurad på insidan i S väggen i vapenhuset. Den fragmentariska inskriften lyder: ... läto ... denna (dessa) efter ... (Revideringsinventeringen 1986) - - - Dnr 423-855-1997. Tre runsristade kalkstenfrag, troligen av en Eskilstuna-kista påträffades i samband med restaureringsarbeten av Fors kyrka. Dessa kalkstensfragment finns nu i Eskilstuna museers magasin på Faktoriholmarna och tilldelats inventarienummer 13.999."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Eskilstuna socken i Eskilstuna kommun (Södermanlands län).
Ofta finns det berättelser, historier, sägner och rykten kring en lämning. I enstaka fall har de nedtecknats och sparats tillsammans med alla fakta. Så här står det om Runristning SöFv1973;188B, L1985:6713 i Eskilstuna:
"Kom idagen igen 1938 då kyrkan restaurerades."
Vill du se flera runstenar i Eskilstuna socken eller Eskilstuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.367212
Longitud: 16.515738
Lämnings-ID: L1985:6713
Riksantikvarieämbetets ID: Eskilstuna 261:1
Sveriges runinskrifter: SöFv1973;188B,
Plats: Fors kyrka
Placering: I Faktorimuseet, Eskilstuna (inv.nr 13.999).
Föremål: Fragment av gravhäll, eskilstunakista
Material: Kalksten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Eskilstuna
Socken: Eskilstuna
Riksantikvarieämbetets information: » L1985:6713