Runristning SöFv1958;247C, L1984:330 i Hammarby
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1.1 m ovan markytan och 0.5 m V om dörr är:1) Människohuvud, av sten, finkornig kvarts i blandning medsandsten, 0.29 m h och 0.2 m br, står ut ur väggen, 0.09 m.(1.15 m över första trappsteget in till kyrkan).1.9 m h över markytan, 0.85 m V om kyrkingången är:2) Ornament från runsten, 0.78 m l och 0.2-0.25 m br.Omedelbart V om och över denna sten är:3) Två stenar, 0.37x0.35 m st och 0.2x0.3 m st. Dessa har en ca 1m dj rand inhuggen 5 cm från kanten i Ö, som är avrundad frånden inhuggna randen.3.25 m över markytan, omedelbart V om ingången till kyrkan är:4) Sten med ornerade djur, ca 0.9 m l och 0.4 m h.0.45 m Ö och 1.03 m över första trappstenen in till kyrkan är:5) Sten, 0.34x0.3 m st. I V kanten är en inhuggen rand, 4.5 cmfrån kanten i V. Från denna rand är stenen avrundad till kanteni V. Stenen liknar stenarna i RAÄ nr 5:3.0.08 m Ö om nr 5 är:6) Ornamenterad del av runsten, 1.12 m l och 0.2-0.28 m br.Ornamenten ifyllda med röd färg.1.55 m Ö om nr 6 och 1 m över markytan är:7) Ornamenterad del av runsten, 0.67 m l och 0.15-0.27 m br.Intill och över V kanten av första fönstret Ö om ingången tillkyrkan är:8) Ornamenterad del av runsten, ca 0.35 m l och ca 0.4 m h.Alla dessa stenar är framtagna vid restaureringen av kyrkan år1954. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Hammarby socken i Eskilstuna kommun (Södermanlands län).
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"I kyrkväggen, intill, V och Ö om huvudingången till kyrkan i SVdelen av S långväggen."
Vill du se flera runstenar i Hammarby socken eller Eskilstuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.405783
Longitud: 16.594526
Lämnings-ID: L1984:330
Riksantikvarieämbetets ID: Hammarby 5:2
Sveriges runinskrifter: SöFv1958;247C,
Plats: Hammarby kyrka
Placering: långhusets södra mur
Föremål: Gravhäll
Material: Kristallinisk urkalksten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Eskilstuna
Socken: Hammarby
Riksantikvarieämbetets information: » L1984:330