Runristning Sö99, L1984:2866 i Jäder
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Bildstensfragment, sandsten, 0,85 x 0,5 m och intill 0,1 m tj. Fragment av flätad drakslinga. Ifylld med svart färg."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Jäder socken i Eskilstuna kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"I kyrkans vapenhus."
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"I kyrkans vapenhus."
Vill du se flera runstenar i Jäder socken eller Eskilstuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.409749
Longitud: 16.690489
Lämnings-ID: L1984:2866
Riksantikvarieämbetets ID: Jäder 99:1
Sveriges runinskrifter: Sö99, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Jäders kyrka
Placering: På bord i vapenhuset.
Föremål: Gravhäll
Material: Blå kalksten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Eskilstuna
Socken: Jäder
Riksantikvarieämbetets information: » L1984:2866