Runristning L1984:2847 i Jäder 🇬🇧
Även känd som Limpan
Foto av Runristning L1984:2847 i Jäder
Foto av Runristning L1984:2847 i Jäder
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"§P ... risti rúnar fyrir ... §Q fr... risti rúnar. "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runstensfragment, kalksten, runt, 0,35 m diam. Gravklot? med kortkvistrunor. Ristningen vetter utåt. Fragmentet skjuter fram S om från väggen. Kallas "limpan"."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Jäder socken i Eskilstuna kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkan."
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"I långhusets S yttersida, 0,3 m V om gravkoret och 2,85 m över markytan."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.409608
Longitud: 16.690946
Lämnings-ID: L1984:2847
Riksantikvarieämbetets ID: Jäder 84:1
Sveriges runinskrifter: Sö98 (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Jäders kyrka
Placering: Inmurad i kyrkväggen.
Föremål: Runsten
Material: Sandsten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn: Limpan
Län: Södermanlands
Kommun: Eskilstuna
Socken: Jäder
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/3edf86de-e28b-4205-8d45-1d202baf23ab