Runristning L1983:2041 i Sundby ūüá¨ūüáß
Foto av Runristning L1983:2041 i Sundby
Foto av Runristning L1983:2041 i Sundby
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Gavelhäll till Eskilstunakista, kalksten, ca 0,8x0,8 m st och 0,1 m tj. Den är dekorerad med ett runddjur, vilket har delar med bevarad färgläggning i rött och svart. Hällen upptäcktes 1963 en bit upp i tornet där den satt inmurad. Stenen är nu uppställd i en glasmonter i vapenhuset."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Sundby socken i Eskilstuna kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrka."
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"I vapenhuset/tornet."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.433436
Longitud: 16.635742
Lämnings-ID: L1983:2041
Riksantikvarieämbetets ID: Sundby 10:2
Sveriges runinskrifter: SöSb1963;149
Plats: Sundby kyrka
Placering: I vapenhuset.
Föremål: Gravhäll
Material: Blågrå kalksten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Eskilstuna
Socken: Sundby
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/7b4191f0-e814-47a5-a70a-20a7649a26ef