Runristning Sö117, L1983:1506 i Sundby
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Fyndplats för sidohäll till Eskilstunakista. Hällen påträffades 1915 någonstans strax N om kyrkan. Hällen skall ha spår av målning i blått, rött och brunt. Förvaras i Statens Historiska Museum. Sö 117."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Sundby socken i Eskilstuna kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård."
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"N om kyrkan."
Vill du se flera runstenar i Sundby socken eller Eskilstuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.433584
Longitud: 16.636066
Lämnings-ID: L1983:1506
Riksantikvarieämbetets ID: Sundby 10:3
Sveriges runinskrifter: Sö117, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Sundby kyrka
Placering: SHM (16799)
Föremål: Gravhäll
Material: Kalksten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Eskilstuna
Socken: Sundby
Riksantikvarieämbetets information: » L1983:1506