Runristning Sö116, L1983:1505 i Sundby
Foto av Runristning Sö116, L1983:1505 i Sundby
Foto av Runristning Sö116, L1983:1505 i Sundby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Hani ok Sigviðr létu gera kuml þessi eptir Holmvið, fôður sinn, ok Gyríðr eptir Holmvið, bónda sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Lockhäll till Eskilstunakista (trolig) grå kalksten, 2 m l och 0,7 m br. Runhöjd 8-13 cm. Innanför de två runslingorna som följer stenens kanter, vacker ornering i upphöjd relief. Inmurad liggande i väggen på ca 1,3 m h. Inskriptionen tolkad som: "Hare och Sigvid läto göra dessa minnesmärken efter Holmvid, sin fader, och Gyrid efter Holmvid sin man." Stenen påträffades 1790 i kyrkans S mur. Den flyttades 1858 till sakristians vägg. Sö 116."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Sundby socken i Eskilstuna kommun (Södermanlands län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrka."
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"V väggen till sakristian."
Vill du se flera runstenar i Sundby socken eller Eskilstuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.433449
Longitud: 16.63609
Lämnings-ID: L1983:1505
Riksantikvarieämbetets ID: Sundby 10:1
Sveriges runinskrifter: Sö116, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Sundby kyrka
Placering: I sakristians yttervägg.
Föremål: Gravhäll
Material: Kalksten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Eskilstuna
Socken: Sundby
Riksantikvarieämbetets information: » L1983:1505