Hällristning Sö8, L1984:8050 i Torshälla
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Gylla ok Ragnþrúðr þær reistu stein at Vreið, fôður sinn, bónda Ólôfar, bróður Bjarnar. Guð hjalpi sálu hans. "
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning i flyttblock. Blocket är i granit, 3,5 m h, 3,8 m br (VNV-ÖSÖ) och 2 m tj. Ristningen täcker en yta av 2,1x1,95 (VNV-ÖSÖ). Ristningen vetter åt SV. Runhöjd 11-14 cm. Ristningen är kraftigt vittrad och därför svårtydd. Skiss i det skannade dokumentet nedan."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Torshälla socken i Eskilstuna kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"NÖ-sluttning av ställvis blockrik åsträckning (NV-SÖ). Skogsmark. Blandskog."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"4,5 m NÖ om vägkors."
Ofta finns det berättelser, historier, sägner och rykten kring en lämning. I enstaka fall har de nedtecknats och sparats tillsammans med alla fakta. Så här står det om Hällristning Sö8, L1984:8050 i Torshälla:
"" - björn och Tj- risade efter sin fader Stenbjärn och efter -därv, sin broder"."
Vill du se flera runstenar i Torshälla socken eller Eskilstuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.39352
Longitud: 16.426443
Lämnings-ID: L1984:8050
Riksantikvarieämbetets ID: Torshälla 37:1
Sveriges runinskrifter: Sö8, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Nybble
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare: Tore 1 (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Eskilstuna
Socken: Torshälla
Riksantikvarieämbetets information: » L1984:8050