Hällristning L1984:2567 i Jäder 🇬🇧
Även känd som Sigurdsristningen
Foto av Hällristning L1984:2567 i Jäder
Foto av Hällristning L1984:2567 i Jäder
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Sigríðr gerði brú þessa, móðir Alríks, dóttir Orms, fyrir sálu Holmgeirs, fôður Sigrøðar, bónda síns. "
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning, Sö 101, på fast häll. Ytan är 4,6x1,9 m (NV-SÖ), runslinga samt bilder ur berättelsen om Sigurd Fafnesbane. Runhöjd 5-12,5 cm. Stilgruppering Pr1. Ristningen ifylld med rödfärg. siriþr : kiarþi : bur : þosi : muþiR : alriks : tutiR : urms : fur · salu : hulmkirs : faþur : sukruþar buata · sis · Sigriðr gærði bro þasi, moðiR Alriks, dottiR Orms, for salu HolmgæiRs, faður SigrøðaR, boanda sins. Sigríðr gerði brú þessa, móðir Alríks, dóttir Orms, fyrir sálu Holmgeirs, fôður Sigrøðar, bónda síns. Sigrid, moder till Alrik, dotter till Orm, gjorde denna bro för Holmgers själ, sin make, fader till Sigröd. Sigriðr, mother of AlrikR, daughter of OrmR, made this bridge for the soul of HolmgœiRR, her husband, father of Sygrødr. (Besiktning 2016, lst dnr 431-5116-2016) - - - Revideringsinventeringen 1986: Runristning, i stark VSV-sluttning av fast häll. Ytan är 4,6x1,9 m (NV-SÖ). Runhöjd 5-12,5 cm. Ristningen ifylld med rödfärg."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Jäder socken i Eskilstuna kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Välvd berghäll i VSV-sluttningen av höjd med berg i dagen. Skogsmark (barrskog)."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"26 m ÖNÖ om landsväg."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.441239
Longitud: 16.634455
Lämnings-ID: L1984:2567
Riksantikvarieämbetets ID: Jäder 39:1
Sveriges runinskrifter: Sö101 (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Ramsundsberget, mora
Placering:
Föremål: Berghäll
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn: Sigurdsristningen
Län: Södermanlands
Kommun: Eskilstuna
Socken: Jäder
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/815a7ccd-9c0f-44ae-b1f9-e1975b8c3aff