Hällristning Sö120, L1983:8004 i Ärla
Även känd som Skrivarestenen
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Fastulfr, sonr Véulfs, lét hôggva stein at Holmgeir, bróður sinn, ok Þorvôr, móður sína. Guð hjalpi ônd þeira. "
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning på jordfast block, Sö 120, 4 m l (N-S), 4 m br och 2 m h. Runhöjd 5-9 cm. Ristningen vetter mot V. Två s är kortkvistrunor. Kors, stilgruppering Pr2-Pr3. Inskrift enligt Södermanlands runinskrifter: "Fastulv, son till Viulv, lät hugga stenen efter Holmger, sin broder, och Torvar, sin moder. Gud hjälpe deras ande". + fastulfR + sun + uiulfs + lit + hagua + stain + at + hulmkaiR + broþur + sin + auk + þoruar + moþur + sina + guþ + healbi + ant + þaiRa + Fastulfr, sonr Véulfs, lét hôggva stein at Holmgeir, bróður sinn, ok Þorvôr, móður sína. Guð hjalpi ônd þeira. FastulfR, sunn Viulfs, let haggva stæin at HolmgæiR, broður sinn, ok Þorvar, moður sina. Guð hialpi and þæiRa."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Ärla socken i Eskilstuna kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Moränmark. Skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"9 m VSV om gamla Eskilstunavägen (NV-SÖ) vid vägkrök. På motsatta sidan om vägen mynnar en körväg ut. Körväg igenväxt vid revideringsinventeringen 1986."
Vill du se flera runstenar i Ärla socken eller Eskilstuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.214088
Longitud: 16.600674
Lämnings-ID: L1983:8004
Riksantikvarieämbetets ID: Ärla 41:1
Sveriges runinskrifter: Sö120, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Skogshall
Placering:
Föremål: Jordfast stenblock
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn: Skrivarestenen -
Län: Södermanlands
Kommun: Eskilstuna
Socken: Ärla
Riksantikvarieämbetets information: » L1983:8004