Hällristning Sö86, L1983:6882 i Västermo
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ásmundr ok Freybjôrn létu gera merki sírún/sírýn at Herbjôrn, fôður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning i ett jordfast stenblock av rödaktig granit, 5.2x3.5m (SSV-NNÖ) och 2 m h. På ÖSÖ sidan är inristningen 1.8x1.6 m.Runhöjd 7-9 cm.Ristningen är uppmålad och skyltad. Stenen kallades enligtuppgift i litteraturen för Skrifvarsten på 1800-talets slut. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Västermo socken i Eskilstuna kommun (Södermanlands län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1.5 m V om åkerkant och 0.5 m N om åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Västermo socken eller Eskilstuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.288672
Longitud: 16.107644
Lämnings-ID: L1983:6882
Riksantikvarieämbetets ID: Västermo 28:1
Sveriges runinskrifter: Sö86, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Södra åby ägor
Placering:
Föremål: Jordfast block
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Eskilstuna
Socken: Västermo
Riksantikvarieämbetets information: » L1983:6882