Hällristning L1982:7865 i Eskilstuna
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning, sentida, bestående av 2 separata ristningar belägna ca 2,5 m ifrån varandra. Den övre raden har ca 7-8 runor medan den nedre består av 3 rader med ca 15-20 runor. (RAÄ dnr 3.4.2-2664-2013)."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Eskilstuna socken i Eskilstuna kommun (Södermanlands län).
Vill du se flera runstenar i Eskilstuna socken eller Eskilstuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.359007
Longitud: 16.463853
Lämnings-ID: L1982:7865
Riksantikvarieämbetets ID: Eskilstuna 789
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Eskilstuna
Socken: Eskilstuna
Riksantikvarieämbetets information: » L1982:7865