Runsten U868, L1943:5345 i Gryta
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ófeigr ok Bjôrn létu ... ... ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstenen, belägen i gravfältets NV del, är 1,2 m hög, 1,8 m bred (ÖNÖ-VSV) och 0,2 m tjock (vid basen 0,5 m tjock). Ristningen vetter mot NNV. Enligt Upplands runinskrifter kan stenens ursprungliga plats inte exakt fastställas och den övre delen av stenen saknas och har inte kunnat återfinnas. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Ofeg och Björn läto..." Rest 1946. Uppmålad 2001."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Gryta socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Blockrik, kuperad moränhöjd, betesmark och skogsdunge."
Vill du se flera runstenar i Gryta socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.759717
Longitud: 17.389718
Lämnings-ID: L1943:5345
Riksantikvarieämbetets ID: Gryta 17:2
Sveriges runinskrifter: U868, (Upplands runinskrifter)
Plats: Ransta
Placering:
Föremål: Fragment av runsten
Material: Rödgrå gnejsgranit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Gryta
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:5345