Runsten L1943:5345 i Gryta ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1943:5345 i Gryta
Foto av Runsten L1943:5345 i Gryta
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"√ďfeigr ok Bj√īrn l√©tu ... ... ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstenen, bel√§gen i gravf√§ltets NV del, √§r 1,2 m h√∂g, 1,8 m bred (√ĖN√Ė-VSV) och 0,2 m tjock (vid basen 0,5 m tjock). Ristningen vetter mot NNV. Enligt Upplands runinskrifter kan stenens ursprungliga plats inte exakt fastst√§llas och den √∂vre delen av stenen saknas och har inte kunnat √•terfinnas. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Ofeg och Bj√∂rn l√§to..." Rest 1946. Uppm√•lad 2001."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Gryta socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Blockrik, kuperad moränhöjd, betesmark och skogsdunge."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.759717
Longitud: 17.389718
Lämnings-ID: L1943:5345
Riksantikvarieämbetets ID: Gryta 17:2
Sveriges runinskrifter: U868 (Upplands runinskrifter)
Plats: Ransta
Placering:
Föremål: Fragment av runsten
Material: Rödgrå gnejsgranit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Gryta
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/88e7a2b4-60b8-45e0-9c1a-fc667fa0c321