Runsten U867, L1943:5347 i Gryta
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Þjalfi gerði brú at Bollu, dóttur sína. Áli/Alli ok Óleifr létu hôggva at Þjalfa, fôður sinn, Inga at ver sinn. Guð létti sál þeira. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, ljus gråsten, 1,78 m hög, 1,40 m bred (NÖ-SV) och 0,49 m bred. Ristningsytan är vänd mot S. I slutet av 1960-talet påträffades det sedan slutet av 1800-talet saknade nedre vänstra stycket av runstenen. Fragmentet hittades ca 200 m SSÖ om det ställe N om landsvägen och ca 270 m V 10cg S om Gryta kyrka där runstenen nu finns och dit också fragmentet flyttats. Runstensfragmentet är av ljusgrå spräcklig granit, 0,95 m långt, 0,55 m brett och 0,5m tjockt. Runhöjd 7-8 cm. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Tjälve gjorde bron efter Bolla, sin dotter. Ale (l. Alle) och Olev läto hugga (stenen) efter Tjälve, sin fader, Inga efter sin man. Gud give lättnad åt deras själ." Stenen flyttades 1932. Saknade fragmentet återfanns på 1960-talet. Återfunna fragmentet inpassat 1976. Uppmålad 1976. Uppmålad 2007."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Gryta socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Moränbacke, hagmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"5 m N om landsväg."
Vill du se flera runstenar i Gryta socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.740656
Longitud: 17.343044
Lämnings-ID: L1943:5347
Riksantikvarieämbetets ID: Gryta 44:1
Sveriges runinskrifter: U867, (Upplands runinskrifter)
Plats: Gryta
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Ljus granit med flagrande yta
Runristare: Likbjörn (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Gryta
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:5347