Runsten L1943:5347 i Gryta ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1943:5347 i Gryta
Foto av Runsten L1943:5347 i Gryta
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"√ějalfi ger√įi br√ļ at Bollu, d√≥ttur s√≠na. √Āli/Alli ok √ďleifr l√©tu h√īggva at √ějalfa, f√ī√įur sinn, Inga at ver sinn. Gu√į l√©tti s√°l √ĺeira. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, ljus gr√•sten, 1,78 m h√∂g, 1,40 m bred (N√Ė-SV) och 0,49 m bred. Ristningsytan √§r v√§nd mot S. I slutet av 1960-talet p√•tr√§ffades det sedan slutet av 1800-talet saknade nedre v√§nstra stycket av runstenen. Fragmentet hittades ca 200 m SS√Ė om det st√§lle N om landsv√§gen och ca 270 m V 10cg S om Gryta kyrka d√§r runstenen nu finns och dit ocks√• fragmentet flyttats. Runstensfragmentet √§r av ljusgr√• spr√§cklig granit, 0,95 m l√•ngt, 0,55 m brett och 0,5m tjockt. Runh√∂jd 7-8 cm. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Tj√§lve gjorde bron efter Bolla, sin dotter. Ale (l. Alle) och Olev l√§to hugga (stenen) efter Tj√§lve, sin fader, Inga efter sin man. Gud give l√§ttnad √•t deras sj√§l." Stenen flyttades 1932. Saknade fragmentet √•terfanns p√• 1960-talet. √Öterfunna fragmentet inpassat 1976. Uppm√•lad 1976. Uppm√•lad 2007."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Gryta socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Moränbacke, hagmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"5 m N om landsväg."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.740656
Longitud: 17.343044
Lämnings-ID: L1943:5347
Riksantikvarieämbetets ID: Gryta 44:1
Sveriges runinskrifter: U867 (Upplands runinskrifter)
Plats: Gryta
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Ljus granit med flagrande yta
Runristare: Likbjörn (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Gryta
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/c2ed88cb-fd26-4d48-8417-72d8003cd0a5